Algist Bruggeman telemetrie meter

Telemetrie

Via de inlogknop hieronder kunnen klanten die telemetrie-geregistreerd zijn, deze gegevens opvragen. De actuele situatie en gegevens vanuit het verleden kunnen zowel in tabel- als in grafiekvorm geraadpleegd worden.

Inloggen Telemetrie

Waar kan je dit toepassen?

Afhankelijk van de uitvoering kunnen opslagtankinstallaties uitgerust worden met telemetrie.

Jouw telemetrie voordelen

De belangrijkste gegevens van de installatie, zoals tankinhouden, gisttemperaturen, status van de installatie, worden regelmatig opgeslagen en via een beveiligd draadloos netwerk naar een server in Algist Bruggeman gestuurd.

Zo kan de bakkerijverantwoordelijke van op eender welke locatie waar Internet beschikbaar is, de toestand van de installatie bekijken.

Algist Bruggeman NV

Langerbruggekaai 37 • 9000 GENT • Havennr. 7980A • BE0434963737 +32 (0)9 257 08 08 info@algistbrug.be