Algist Bruggeman missie controle

Waarvoor we staan en gaan

Bakkers kennen bakkers. We begrijpen wat het leven van een bakker inhoudt. We zijn zelf bakkers. We kennen de harde kanten, het koppig volhouden, het runnen van een zaak, het vechten tegen de vermoeidheid. We kennen de goede kanten, de ogenblikken waarop je jezelf verbaast, je klanten verrast.
Niets is fijner dan de geur van lekker versgebakken brood dat je uit de oven haalt. Niets zaliger dan het ogenblik waarop je beseft: “Straks zorg ik weer voor heerlijke broodmomenten bij mijn klanten. Straks brengt mijn brood weer mensen rond de tafel.” Want dat doet brood al duizenden jaren.
Broodmomenten zijn samen-momenten. Ook het maken van brood zien wij als zo’n samen-moment. Jij staat er niet alleen voor. We zijn jouw backup. Reken op onze steun, zeker omdat ook wij alle steun krijgen van een wereldspeler: groep Lesaffre.

In een wereld waarin …

… mensen meer dan ooit hun ervaringen delen, delen we onze expertise met jou.
… je elke dag voor complexe uitdagingen staat, brengen we jou de eenvoud van een volledig en uitgepuurd gamma.
… je moet opboksen tegen concurrenten die met middelmatigheid tevreden zijn, garanderen we jou de kwaliteit waarmee je hen verslaat.
… trends elkaar razendsnel opvolgen, tonen we hoe je daar innovatief op inspeelt.
… de dagelijkse sleur je tijd opslorpt, inspireren we jou met oplossingen die het verschil maken.
… je van hot naar her moet hollen, bieden we jou één rustpunt, één vaste plek waar jij je welkom voelt voor al je noden als bakker.
… je werk weegt op je persoonlijk welzijn, maken we jouw leven lichter.

Algist Bruggeman bruggeman instant gist
over Algist Bruggeman vacuumfilter

Zo zijn we

Zoals brood een sterk fundament is van onze voeding, zo versterken we het fundament van jouw zaak. Zoals jij de kunst van het bakken beheerst, zo beheersen we het volledige bakproces. Zoals jouw vakmanschap brood doet groeien, zo helpt onze knowhow jouw zaak groeien. Daar gaan we samen voor. Hier zijn we: jouw expert in brood: Algist Bruggeman. Want soms heb je een expert als partner broodnodig. Onze bedrijfswaarden:

• Passie
• Respect
• Excellence
• Verantwoordelijkheid

Onze achtergrond

Algist Bruggeman is sinds het ontstaan in 1949 uitgegroeid tot een toonaangevende producent van bakkersgist.
Vanuit de jarenlange ervaring hebben we een sterke productiekennis en procesbeheersing opgebouwd, die resulteert in kwalitatief hoogstaande producten. Daarnaast zijn we een pionier in het ontwikkelen van nieuwe gistproducten en toepassingen, zodat we steeds tegemoet komen aan de snel veranderende behoeften van bakkers en industriële bakkerijen.
Algist Bruggeman heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 71 miljoen Euro en stelt zo'n 170 mensen tewerk. Het succes van Algist Bruggeman is gebaseerd op de dagelijkse inzet van al onze medewerkers, op het vertrouwen van tienduizenden bakkers, verspreid over heel de wereld, én op de permanente inspanningen van onze gekwalificeerde specialisten-bakkers.

Algist Bruggeman geschiedenis bestelwagen met fles
Algist Bruggeman milieubewust

Ons milieu

Als milieubewuste onderneming spitst Algist Bruggeman dagelijks haar activiteiten toe op het behoud van onze planeet en haar natuurlijke rijkdom. Die aandacht voor het milieu komt goed tot uitdrukking in de aanhoudende financiële investeringen.
Een deugdzame productiecyclus die de natuur respecteert is een essentieel engagement voor Algist Bruggeman. De natuur en de landbouw zorgen voor de grondstoffen die we nodig hebben om onze verschillende soorten gist te maken. Het behelst water, suikerbiet- en suikerrietmelasse (nevenproducten van de suikerproductie). We streven ernaar om op een duurzame wijze om te springen met onze grondstoffen en onze nevenstromen opnieuw te integreren in de landbouw of veeteelt.om zo de cirkel rond te maken.

Tweede leven voor onze coproducten

We beschouwen onze grondstoffen als bronnen die we tot het uiterste moeten benutten. We recycleren ze voor méér dan 90% door hun samenstelling te concentreren en bij te stellen. Door nieuwe technologieën te ontwikkelen halen we er het beste rendement uit. De investeringen hebben de ontwikkeling van een reeks bijproducten voor de landbouw mogelijk gemaakt, voornamelijk bedoeld voor de dierenvoedingsindustrie.

Algist Bruggeman bijproducten
Algist Bruggeman watervoorraad

Behoud van watervoorraden

Water… een uiterst kostbare natuurlijke rijkdom. Algist Bruggeman gebruikt nieuwe technologieën om het verbruik ervan te matigen. Het water dat we tijdens onze productieprocessen gebruiken wordt gezuiverd in ultramoderne installaties, voor het terug naar de rivier gaat. Gedurende de laatste 20 jaar hebben we samengewerkt met academici en experten uit de hele wereld om de gevolgen van onze activiteiten op de lokale ecosystemen tot een minimum te beperken. We beheersen nu de nodige wetenschappelijke vaardigheden om water te zuiveren en de resulterende afvalstoffen te verwerken.

Aanmoediging van energiebesparingen

Met het oog op het toenemend tekort aan fossiele energiebronnen en de strijd tegen de klimaatverandering is Algist Bruggeman zich bewust van de ecologische belangen van de 21ste eeuw. Bijgevolg streven we naar een verlaging van onze CO2-uitstoot in overeenstemming met de nationale plannen zoals vastgelegd door het Kyoto Protocol.
"De meest duurzame energie is deze die je niet verbruikt."
In die context heeft Algist Bruggeman gedurende de laatste tien jaar het energieverbruik per geproduceerde ton gist met nagenoeg 50% doen dalen. Dit werd gerealiseerd door zowel kleine veranderingen, praktische projecten, mentaliteitswijzigingen, als door enkele grotere projecten die fundamentele procesveranderingen vergden.
In 2010 investeerden we in de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) die Algist Bruggeman van de nodige warmte en nagenoeg de volledige behoefte aan ektriciteit voorziet.
Ook de keuze voor het transport over water van onze grondstoffen is één van de vele voorbeelden van wat we op dit gebied realiseren.

Tarweveld Algist Bruggeman

Algist Bruggeman NV

Langerbruggekaai 37 • 9000 GENT • Havennr. 7980A • BE0434963737 +32 (0)9 257 08 08 info@algistbrug.be

NIEUW!

🆕 De Algist Bruggeman & me app!

📲 Alles wat je nodig hebt perfect binnen handbereik!

Of je nu…
productinformatie wil opzoeken,
nieuwe smaakcombinaties wil ontdekken
contact wil opnemen met een medewerker,
je graag laat inspireren door leuke recepten 🥐🥯🍞🥖,
onze collega’s aan het werk wil zien in talrijke video’s 📹,

Het zit klaar voor jou in de app van Algist Bruggeman!

Het zit klaar voor jou in de app van Bruggeman!

Download hem nu